Qompas Academy
Qompas Academy

Het volledige aanbod

Gebruikerstraining

Gebruikerstraining

Met deze training bij u op school leren alle mentoren, decanen en overige vakdocenten die zich bezighouden met LOB, hoe zij en de leerlingen het beste met de methode Qompas kunnen werken.

Lees meer »

Decanentraining

Decanentraining

Wilt u nog meer uit Qompas halen? Wij kunnen u daarbij helpen. Samen met een onderwijsadviseur van Qompas bekijkt u hoe alle LOB-activiteiten in Qompas kunt integreren. Ook alle school specifieke onderdelen, zoals het vakkenaanbod en bijvoorbeeld eigen opdrachten, kunnen worden opgenomen in de methode.

Lees meer »

Workshop: Loopbaangesprekken van dossier naar dialoog

Workshop: Loopbaangesprekken van dossier naar dialoog

Gesprekken met leerlingen over hun profiel- of studiekeuze zijn erg belangrijk, maar ook tijdrovend. In deze workshop leert u hoe u met weinig tijd toch effectieve vragen kunt stellen waardoor u leerlingen goed op weg helpt. Daarnaast krijgt u tips over het stellen van de juiste vragen en andere gesprekstechnieken.

Lees meer »

Workshop: Begeleide teamscan LOB

Workshop: Begeleide teamscan LOB

Deze workshop is bedoeld voor scholen die loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de kaart willen zetten. Met een zogeheten begeleide teamscan LOB bekijken we in teamverband wat er al is, waar de school behoefte aan heeft en hoe we daarvoor in school draagvlak kunnen creëren. Een LOB-expert met veel praktijkervaring zit de groepssessie voor.

Lees meer »

Workshop: Ouderbetrokkenheid en LOB

Workshop: Ouderbetrokkenheid en LOB

Ouders zijn de belangrijkste gesprekspartners voor jongeren als het gaat om schoolloopbaankeuzes. Voor scholen is het dus van belang ouders te betrekken bij het LOB-traject van de school. Maar hoe doe je dat effectief als school?

Lees meer »

LOB-inspiratiesessie 'Borging in Qompas'

LOB-inspiratiesessie 'Borging in Qompas'

De meeste scholen doen vaak meer aan LOB dan ze denken. In deze inspiratiesessie inventariseren we wat de afzonderlijke docenten doen aan loopbaanontwikkeling en bekijken we hoe we daar één geheel van kunnen maken.

Lees meer »

Qompas Sollicitatie-Workshop

Qompas Sollicitatie-Workshop

Succesvol solliciteren begint met jezelf af te vragen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Tijdens deze workshop van Qompas begin je dan ook met een grondige zelfanalyse. Aan de hand van interactieve oefeningen ontdek je wat jouw competenties zijn. Daarnaast leer je hoe je in jouw cv en sollicitatiebrief de match met de vacature en het bedrijf kunt maken. Na deze workshop zul je op een andere manier over solliciteren nadenken en het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen!

Lees meer »

Qompas CV-Workshop

Qompas CV-Workshop

Wat is belangrijker: een motivatiebrief of cv? Hoe ga ik om met gaten in mijn cv? Moet ik een samenvatting opnemen in mijn cv? Is een foto een pré op mijn cv? Op deze en vele andere vragen geeft de coach van Qompas je via de cv-workshop antwoord. Bovendien wordt je cv gecheckt op onjuistheden en krijg je persoonlijke adviezen.

Lees meer »

Qompas Acquisitie-Workshop

Qompas Acquisitie-Workshop

Om effectief te kunnen zijn in acquisitietrajecten, zul je een aantal vragen moeten beantwoorden. Wie zijn jouw potentiële sponsors/klanten? Wat heb je ze te bieden? Hoe kun je iets voor hen doen?

Lees meer »

Basistraining Loopbaanreflectiegesprek

Basistraining Loopbaanreflectiegesprek

Het verschil met de workshop Loopbaangesprekken van dossier naar dialoog, is dat deze basistraining drie dagdelen duurt, waardoor het geleerde ook in de tussenliggende periode in praktijk kan worden gebracht. Tijdens de praktijk is het gewenst video-opnames te maken, zodat deze tijdens de volgende bijeenkomsten besproken en gewaardeerd kunnen worden. In deze basistraining leert u hoe u met weinig tijd toch effectieve vragen kunt stellen waardoor u leerlingen goed op weg helpt.

Lees meer »

Train de trainer Loopbaanreflectiegesprek: Schoolcoach LOB

Train de trainer Loopbaanreflectiegesprek: Schoolcoach LOB

Is er binnen de school een kleine groep mensen al deskundig in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken? En moet deze kundigheid en dit enthousiasme worden uitdragen aan een grotere groep binnen de school? Met deze workshop, die opleidt tot ‘schoolcoach LOB’ zorg je voor een olievlekwerking binnen de school. Een investering die zich dubbel terugbetaalt. Deze training is een verdieping op de ‘Basistraining Loopbaanreflectiegesprekken’.

Lees meer »

Professionalisering rol decaan

Professionalisering rol decaan

Er is veel aandacht voor LOB. De veranderingen rondom dit thema zijn goed merkbaar. Door veranderende inzichten, rollen en taken is het vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheden een decaan heeft en neemt. Deze workshop geeft antwoord op de vraag hoe je hiermee omgaat en welke instrumenten ingezet kunnen worden.

Lees meer »

Training HRM en de loopbaancompetenties

Training HRM en de loopbaancompetenties

Wanneer de loopbaancompetenties een steeds grotere rol spelen in de gesprekken die met leerlingen worden gevoerd, is het effectief om als schoolleider op deze manier ook de gesprekken met het personeel te voeren (in het kader van ‘practice what you preach’).

Lees meer »

Training intake en studiekeuzecheck

Training intake en studiekeuzecheck

Hoewel leerlingen/studenten recht hebben op plaatsing, vinden steeds vaker ‘welkomstgesprekken’ plaats. Dit gesprek is een vervolg op de loopbaanreflectie op de vorige school. Het voeren van een valide, betrouwbaar en loopbaangericht intakegesprek is belangrijk om switchgedrag en vroegtijdig uitval te verminderen.

Lees meer »

Follow up: Begeleide teamscan LOB

Follow up: Begeleide teamscan LOB

Na de begeleide teamscan LOB is het vaak wenselijk om te komen tot een verbeterplan voor LOB. Het benoemen van concrete actiepunten is soms lastig.

Lees meer »

Werken met de loopbaanmat

Werken met de loopbaanmat

De loopbaanmat is een handig instrument dat mentoren en begeleiders kunnen gebruiken om met hun leerlingen of studenten het gesprek aan te gaan over hun loopbaan. Het loopbaangesprek wordt zo fysiek tastbaar. Op de loopbaanmat staat een afbeelding van het loopbaanstuur. Dit stuur bevat vragen waarmee leerling en mentor aan de slag gaan in de loopbaanreflectiegesprekken.

Lees meer »

21e-eeuwse vaardigheden en LOB

21e-eeuwse vaardigheden en LOB

LOB en 21e-eeuwse vaardigheden hebben veel raakvlakken. Maar wat zijn deze 21e-eeuwse vaardigheden precies en hoe kunnen deze vaardigheden door jongeren worden ingezet om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst? Voor welke uitdagingen staat het onderwijs om LOB en 21ste-eeuwse vaardigheden een plek te geven in het onderwijs en hoe kunnen deze slim verbonden worden aan elkaar?

Lees meer »

Motiverende speech voor leerlingen

Motiverende speech voor leerlingen

Zoekt u een leuke en vooral inspirerende invulling voor een leerling bijeenkomst die gaat over bijvoorbeeld studiekeuze?

Lees meer »

Leerling workshop: Account aanmaken en introductie op Qompas

Leerling workshop: Account aanmaken en introductie op Qompas

Om met de methodes van Qompas aan de slag te kunnen, hebben leerlingen een werkend account nodig. Ook is het belangrijk voor leerlingen om te snappen waarom het nuttig is om zich bezig te houden met LOB (Qompas). Wat levert het hen op?

Lees meer »