Qompas Academy
Qompas Academy

CRKBO

Qompas voldoet aan de kwaliteitsbepalingen opgesteld vanuit het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 

  1. Duidelijke informatie in de Nederlandse taal met tijdsduur van de cursus en prijsvermeldingen
  2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
  3. Goed opgeleide trainers en een heldere administratie
  4. Toezicht op kwaliteit van de trainers met bijbehorende cursus- & trainerevaluatie
  5. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van trainers & bijscholing
  6. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
  7. Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

Het resultaat van de audit was positief, waarmee Qompas een CRKBO-erkend opleidingsinstituut is en officieel is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze erkenning is het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Voor meer informatie zie www.crkbo.nl.